Over deze methodiek

Klik hier voor concrete informatie over “Vreemdgaan” editie 2017-2018.

“Vreemdgaan” wil de medewerkers binnen het hulpverleningslandschap Oost-Vlaanderen aanmoedigen om in elkaars werkveld een kijkje te nemen. Het project beoogt een kennismaking met andere voorzieningen en/of sectoren d.m.v. een echte onderdompeling in elkaars werking. Op die manier willen we verbinding stimuleren over de sectoren heen, de samenwerking bevorderen en de expertise vergroten. Dit om uiteindelijk te komen tot een betere zorg.

De voorbije drie jaren werd deze methodiek, die gegroeid is vanuit Stent Oost-Vlaanderen, succesvol georganiseerd voor medewerkers binnen jeugdhulp. Heden is de methodiek structureel gemaakt binnen RADAR – Crosslink en wordt “Vreemdgaan 2017-2018″ ook georganiseerd voor de 2e en 3e lijn volwassenen GGZ-organisaties, naast de brede waaier aan jeugdhulporganisaties die opnieuw uitgenodigd worden:

 • BJB (Bijzondere JeugdBijstand)
 • GGZ (Geestelijke GezondheidsZorg)
 • VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
 • CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
 • Kind & Gezin
 • CLB’s (Centra voor LeerlingenBegeleiding)
 • Jongerenwelzijn
 • Pleegzorg
 • Time-out projecten
 • Projecten vermaatschappelijking van de zorg
 • Huis van het Kind
 • Gemeenschapsinstelling De Zande
 • MDT’s (multidisciplinaire teams) vanuit de mutualiteiten

Voor deze editie van “Vreemdgaan” wordt dus vooral de oversteek tussen de volwassenenhulpverlening en de jeugdhulpverlening aangemoedigd. Daarnaast blijft de mogelijkheid bestaan om binnen de jeugdhulpverlening onderling vreemd te gaan.

Over deelname vind je alles terug op de pagina documenten.