Het Project Vreemdgaan 2015 – 2016 loopt stilaan op zijn einde.

In september nemen de laatste wisselleerders een kijkje in een andere organisatie. Reeds heel wat medewerkers deden dit de voorbije maanden.

Aan alle deelnemers wordt gevraagd om via mail een korte evaluatie in te vullen. Zo krijgen wij feedback rond de opzet van het project en over de meerwaarde en eventuele aandachtspunten van het meedraaien in een andere organisatie.

Deze feedback is zeer belangrijk, temeer de methodiek, “het vreemdgaan”, met zekerheid mogelijk blijft de komende jaren.
Het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Kinderen en Jongeren Oost-Vlaanderen zal in de toekomst “vreemdgaan” organiseren (binnen de template consult en liaison). Daarnaast zullen ook andere methodieken aangewend worden om intersectorale ontmoeting en expertisedeling te realiseren. Later meer daarover!